𝙏𝙚𝙖𝙢 𝘼𝙙𝙢𝙞𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙩𝙝𝙚𝙞𝙧 “𝙈𝙞𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙄𝙢𝙥𝙤𝙨𝙨𝙞𝙗𝙡𝙚”

Các Admission-er của Eduline đã và đang làm việc online tại nhà từ đầu tháng 4.

Tuy nhiên không chỉ phải chuẩn bị hồ sơ mới, team còn phải take care cả những hồ sơ bị lùi kỳ do dịch, giải quyết các vấn đề giấy tờ phức tạp trong thời điểm rối ren Covid, nên khối lượng công việc chỉ tăng chứ không giảm.

Thế mà vẫn phải làm sao cho các em có được bộ hồ sơ đẹp nhất, nộp đúng deadline, tổ chức trainning các kiểu để giúp học sinh tăng cơ hội giành được học bổng cơ. Thế mới gọi là “Mission Impossible”.

Ngó qua không gian làm việc tại nhà của các Admission-er dưới đây để soi xem họ có bí quyết gì không nhé. 😂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *