Showing all 9 results

9h00

04/11/2019

04-05/11/2019: Hà Nội | 06-07/11/2019: Đà Nẵng | 08-09/11/2019: Hồ Chí Minh

9h

10/02/2020

Văn phòng Eduline: Tầng 11, tòa nhà Sở công nghệ thông tin và truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

10/02/2020-15/02/2020

10/02/2020

Văn phòng Eduline Hà Nội: Tầng 11, tòa nhà Sở công nghệ thông tin và truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

9h00

09/10/2019

Trường quản lý cán bộ giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

9h30

05/10/2019

Số 1 Hoàng Đạo Thúy, tòa Sở công nghệ thông tin và truyền thông, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

9h

10/03/2020

Số 1 Hoàng Đạo Thúy, tòa Sở công nghệ thông tin và truyền thông, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

9h30

21/11/2019

Phỏng vấn từ ngày 21/11/2019 – 25/11/2019 tại văn phòng Eduline Hà Nội và Hồ Chí Minh

15h

16/12/2019

15h00 – 16/12/2019: Văn phòng Eduline tại Hà Nội

10h00 – 22/12/2019: Văn phòng Eduline tại TP. Hồ Chí Minh