Tháng Chín 16

Trần Thị Như Quỳnh

Trần Thị Như Quỳnh:  22/07/1997.  Đại Học Duy Tân 

Nguyên Quán: Đà Nẵng

GPA: 2.96/4

Sejong Học tiếng và Thạc Sỹ. Học bổng 50% chuyên ngành

Thích đi du lịch
Yêu thương động vật

THE MOST IMPORTANT IS THAT YOU ARE BETTER TODAY THAN YOU WERE YESTERDAY.

Cảm ơn Eduline đã đồng hành cùng em suốt chặng đường qua từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến luyện phỏng vấn Visa.


Tags


Bạn cũng có thể thích

BÙI THỤC ANH – Một Mình Ẵm 4 Học Bổng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}