Webinar Yonsei University

Cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về Yonsei University và có networking với các Giáo sư Hàn Quốc.