Trong gần 10 năm hoạt động, dưới sự chỉ đạo và làm việc quyết liệt, không ngừng nghỉ từ Ban lãnh đạo & Hội đồng cố vấn của Eduline Academy, tổ chức đã hợp tác với nhiều trường đại học đối tác danh giá trên thế giới.

Theo đó, các trường đối tác của Eduline Academy đều có chung một triết lý hoạt động, đó là “Giáo dục vì cộng đồng”. Vì vậy, họ sẵn sàng cùng Eduline Academy 1 chương trình đặc biệt hỗ trợ tài chính và học bổng cho hs VN gọi là : Học bổng hỗ trợ cộng đồng. Hội đồng cố vấn của Eduline vẫn tiếp tục không ngừng xúc tiến thêm các lựa chọn ưu việt riêng cho hs VN và sẽ sớm tiếp tục cập nhật trong thời gian tới.