Thư cảm ơn gửi Trung tâm Eduline

Trích thư cảm ơn của cô Phạm Dung:

" Khi biết tin em Quang Huy trượt visa Canada từ trung tâm khác, gia đình cô rất buồn và mất phương hướng. Buồn hơn nữa khi gia đình cô đi các trung tâm khác họ đều từ chối vì lo ngại khi Quang Huy đã từng bị trượt visa. Quang Huy đã rất thất vọng trong thời gian đó vì những dự định học tập tại Canada đã đổ bể.

Thật may mắn gia đình cô đã gặp được trung tâm Eduline, tất cả nhân viên đều dồn sức lo hồ sơ cho em Khoảnh khắc nghe tin Quang Huy đậu visa Canada từ Eduline gia đình cô rất vui mừng và hân hoan, cảm giác vỡ òa trong hạnh phúc. Hiện tại Quang Huy đã học ổn định tại BCIT Vancouver tại một ngôi trường rất tốt, có khuôn viên rộng rãi với khu giảng đường rất lớn, lớp học của em có sĩ số số sinh viên ít, nên Quang Huy đang được rèn luyện rất nhiều kỹ năng."

Cô Phạm Dung – Phụ huynh học sinh tại Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 094.620.1120

Email: phamdung.royalhalong@gmail.com