CHUỐI HỘI THẢO TRỰC TIẾP PHỎNG VẤN XIN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CÙNG THẦY HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP ANGELO - HOA KỲ
NGÀY TẾT ẤM ÁP CÙNG CÁC EM HỌC SINH VÀ NGƯỜI DÂN ĐỒNG BÀO H'MÔNG
ĐẠI DIỆN TRƯỜNG NEW WESTMINTER TỚI THĂM VĂN PHÒNG CÔNG TY EDULINE TẠI HÀ NỘI
THẢO LUẬN VỀ CUỘC SỐNG CỦA CÁC EM HỌC SINH TẠI GIA ĐÌNH BẢN XỨ NGƯỜI MỸ