LỊCH PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN HỌC BỔNG DU HỌC MỸ TRƯỜNG THPT KIM LIÊN - HÀ NỘI

Xét duyệt trực tiếp 50 suất học bổng 100% dành cho học sinh , sinh viên Việt Nam