LỊCH PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN HỌC BỔNG DU HỌC MỸ TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

Xét duyệt phỏng vấn trực tiếp 50 suất học bổng 100% dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam