HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2015.

Chủ trì hội nghị là bà Bà Bùi Thị Minh Nga, Trưởng phòng giáo dục có yếu tố nước ngoài - Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; cùng sự tham gia của đại diện các tổ chức dịch vụ tư vấn du học (DV TVDH)

Tại hội nghị, Đại diện Sở giáo dục đào tạo đã báo cáo đánh giá công tác tổ chức thực hiện và đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ chức DV TVDH trên địa bàn thành phố năm 2015; đồng thời đề ra phương án triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Tính đến hết tháng 12 năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thẩm định, kiểm tra và cấp phép hoạt động cho 271 tổ chức DV TVDH trên địa bàn Thành phố. Eduline là một trong những tổ chức DV TVDH tại quận Cầu Giấy được cấp phép hợp pháp và công bố danh sách trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (Xem danh sách tại đây).

Hội nghị cũng đưa ra những hạn chế còn nhiều tổ chức chưa tích cực tìm hiểu những quy định, văn bản pháp quy của nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động, nên gây ra nhiều thiếu sót. Một số tổ chức chưa chú trọng vào việc đào tạo định hướng cho học sinh trước khi đi hay chỉ sử dụng thông tin quảng cáo của đối tác nước ngoài mà không tìm hiểu thực tế dẫn đến nhiều học sinh đi sang nước bạn bị shock văn hóa hoặc có những trường hợp đưa người học đến các trường học nước ngoài có chất lượng đào tạo không đảm bảo…

Bà Bùi Thị Minh Nga, Trưởng phòng giáo dục có yếu tố nước ngoài, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Sở GD-ĐT Hà Nội tạo điều kiện để các tổ chức dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn thành phố, thành lập các câu lạc bộ hoặc là hội ngành nghề để liên kết hỗ trợ bảo vệ và phát triển ngành nghề theo đúng quy định của nhà nước. Sở thường xuyên kiểm tra định kỳ hoạt động tư vấn du học trên địa bàn”.

Sau hội nghị, đại diện các tổ chức DV TVDH đã thông qua việc thành lập Câu lạc bộ tư vấn du học để tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức với nhau, nhằm mang lại lợi ích tối ưu nhất cho du học sinh.

Eduline sẽ liên tục cập nhật thông tin và chính sách liên quan tới việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đồng thời tìm kiếm thêm nhiều cơ hội học bổng cho sinh viên Việt Nam.