HỌC BỔNG KHỐI NGÀNH STEM VÀ CÁC THỦ TỤC Ở LẠI LÀM VIỆC TẠI MỸ

I. Điều kiện để gia hạn các STEM OPT

Để đủ điều kiện gia hạn 24 tháng, bạn phải:

 • Đã tham gia OPT và vẫn đang trong thời gian hợp lệ của OPT;
 • Đã có bằng cử nhân, thạc sỹ, hoặc tiến sĩ khối ngành STEM của một trường mà được chứng nhận bởi Bộ Giáo dục Hoa Kỳ - cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục, và bởi SEVP (Student and Exchange Visitor Program – Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế có liên kết với Bộ an ninh)
 • Có bằng cấp khối ngành STEM trong quá khứ: Nếu bạn là một sinh viên F-1 đang tham gia OPT 12 tháng dựa trên bằng cấp không thuộc STEM, bạn có thể đủ điều kiện gia hạn STEM OPT nếu bạn sử dụng bằng STEM trước đó. Cả 2 tấm bằng này đều phải từ các trường được chứng nhận bởi Bộ giáo dục và SEVP, và tấm bằng STEM này chưa được sử dụng để xin gia hạn STEM OPT trước đó. Các chương trình thực tập OPT bắt buộc phải liên quan trực tiếp đến ngành học STEM trước đó.

Ví dụ: Nếu bạn đang tham gia OPT dựa trên bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, trước đó bạn có bằng cử nhân toán học, bạn có thể xin gia hạn STEM OPT dựa trên bằng cử nhân của mình, miễn là nó từ một trường đại học, cao đẳng Hoa Kỳ được chấp nhận và OPT phải có liên quan trực tiếp đến chuyên ngành toán học.

 • Có bằng cấp khối ngành STEM trong tương lai: Nếu bạn đã ghi danh một chương trình học tập mới trong tương lai và sẽ kiếm được bằng cấp khối ngành STEM  ở một trình độ học vấn cao hơn, bạn cũng có thể đủ điều kiện để tiếp tục xin gia hạn STEM OPT 24 tháng.

Ví dụ: Nếu bạn đã được gia hạn STEM OPT 24 tháng dựa trên bằng cử nhân về kỹ thuật và sau đó bạn học lên và lấy tiếp bằng thạc sĩ về kỹ thuật, bạn có thể tiếp tục xin gia hạn STEM OPT 24 tháng dựa trên bằng thạc sĩ đó.

 • Làm việc cho một công ty mà đáp ứng tất cả các yêu cầu được nêu trong phần Trách nhiệm của nhà Tuyển dụng OPT.
 • Nộp mẫu đơn I-765, Đơn xin phép làm việc, trong vòng 90 ngày trước khi OPT hiện tại của bạn hết hạn, và trong vòng 60 ngày kể từ ngày văn phòng nhà trường của bạn thêm ghi chú OPT của bạn vào hệ thống thông tin sinh viên quốc tế (SEVIS)
 • II. Cách nộp đơn xin gia hạn STEM OPT

Để xin gia hạn, bạn phải nộp các giấy tờ sau:

 • Mẫu I-765 và phí nộp đơn. Nộp từ ngày 10/5/2016,
 • Mẫu I-20, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho Tình trạng sinh viên không di trú, xác nhận bởi DSO của bạn (Designated School Official – bộ phận thuộc nhà trường phụ trách hỗ trợ và quản lý sinh viên nước ngoài). Nộp từ ngày 10/5/2016,
 • Bản sao văn bằng khối ngành STEM.

Nếu bạn nộp đơn xin gia hạn đúng hạn nhưng OPT của bạn hết hạn trong thời gian xử lý hồ sơ thì USCIS sẽ cho phép gia hạn 180 ngày để chờ.

Lưu ý: Nếu bạn đã gia hạn  STEM OPT 17 tháng hoặc đang chờ gia hạn STEM OPT 17 tháng, vui lòng xem mục Sinh viên đã gia hạn STEM OPT 17 tháng bên dưới để biết thêm thông tin.

III. Khi đã được chấp nhận gia hạn STEM OPT

1. Trách nhiệm thông báo sự gia hạn này:

Nếu được chấp nhận gia hạn STEM OPT, bạn phải:

 • Báo  với DSO của bạn thông tin thay đổi trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi:
 • Tên pháp lý của bạn
 • Địa chỉ cư trú hoặc nhận thư của bạn
 • Địa chỉ email của bạn
 • Tên công ty
 • Địa chỉ công ty
 • Báo cáo cho DSO của bạn mỗi 6 tháng để xác nhận các thông tin được liệt kê ở trên, kể cả khi không có sự thay đổi nào.
 • 2. Thất nghiệp trong thời gian OPT

Luật pháp vẫn chấp nhận việc bạn không có việc làm trong thời gian OPT nhưng chỉ trong một thời hạn nhất định:

Bạn được gia hạn:

Bạn được thất nghiệp trong tối đa:

Tổng cộng

OPT 12 tháng

90 ngày

90 ngày

OPT 17 tháng

Thêm 30 ngày

120 ngày*

OPT 24 tháng

Thêm 60 ngày

150 ngày*

 

 

* Nếu bạn được gia hạn thêm 7 tháng vào STEM-OPT 17 tháng đã có (STEM OPT tổng 24 tháng) thì bạn được chấp nhận thất nghiệp trong tổng số 150 ngày trong khoảng thời gian OPT.

 

IV. Trách nhiệm của nhà tuyển dụng STEM OPT

Có ghi danh trên hệ thống E-Verify  (hệ thống thông tin điện tử online cho phép các công ty kiểm tra miễn phí về khả năng hội đủ điều kiện để làm việc của nhân viên mới).

 • Báo cáo cho DSO thông tin thay đổi về STEM OPT của sinh viên cho trong vòng 5 ngày làm việc.
 • Thực hiện một chương trình đào tạo thực tập bài bản để sinh viên có điều kiện thực tập và tiếp thu kinh nghiệm thực tế.
 • Cung cấp chương trình thực tập mà ở đó sinh viên có điều kiện làm việc tương tự với những nhân viên Hoa Kỳ như khối lượng công việc, số giờ làm, và chính sách bồi thường.
 • Hoàn thành mẫu đơn I-983, tức kế hoạch thực tập cho sinh viên STEM OPT. Trong mẫu đơn này,  phải chứng thực được rằng:
 • Nhà tuyển dụng STEM OPT phải có đủ nguồn lực và nhân viên được đào tạo để huấn luyện sinh viên một cách thích hợp;
 • Sinh viên sẽ không thay thế một nhân viên Hoa Kỳ toàn thời gian hoặc bán thời gian, tạm thời hoặc vĩnh viễn;
 • Việc thực tập, làm việc cho nhà tuyển dụng STEM OPT sẽ giúp sinh viên đạt được các mục tiêu đào tạo của mình.

Cơ quan quản lý Di Trú Hoa Kỳ và Hải quan (U.S. Immigration and Customs Enforcement) có thể ghé thăm công ty của bạn để xác minh xem bạn có đáp ứng yêu cầu chương trình STEM OPT hay không, bao gồm cả việc bạn có đang duy trì khả năng và nguồn lực để cung cấp những kinh nghiệm học tập làm việc và hướng dẫn cho sinh viên STEM OPT hay không.

V. Sinh viên đã được gia hạn  STEM OPT 17 tháng hoặc đã nộp đơn và đang chờ được gia hạn STEM OPT 17 tháng

Nếu bạn đã được gia hạn STEM OPT 17 tháng, bạn có thể xin gia hạn thêm 7 tháng nữa, nộp đơn từ ngày 10/5/2016, miễn là vào thời điểm nộp mẫu I-765, giấy phép lao động của bạn vẫn còn hiệu lực cho ít nhất là 150 ngày, và nộp trước ngày 08/8/2016. USCIS (Sở Di Trú Mỹ) sẽ từ chối các đơn không đáp ứng đủ các điều kiện trên.

Trước ngày 10/5/2016, USCIS chỉ cho phép sinh viên gia hạn STEM OPT 17 tháng dù sinh viên có yêu cầu gia hạn 24 tháng..

Nếu bạn nộp đơn xin gia hạn  STEM OPT 17 tháng mà vẫn đang chờ xử lý vào ngày 10/5/2016, USCIS sẽ gửi cho bạn một bằng chứng (RFE) để cho phép bạn để chứng minh rằng bạn có đủ điều kiện cho một sự gia hạn STEM OPT 24 tháng.

Tham khảo bảng dưới đây để có lựa chọn thích hợp với bạn :   

Trạng thái

của bạn

Vậy thì

Đã được gia hạn STEM OPT 17 tháng

Bạn không muốn gia hạn STEM OPT thêm nữa

Bạn không cần nộp bất kỳ giấy tờ hay khoản phí nào cả. Bạn được phép làm việc tới hết thời gian 17 tháng của mình, hoặc chấm dứt, hủy bỏ.

Bạn muốn gia hạn STEM OPT thêm

7 tháng nữa

Bạn phải nộp mẫu đơn I-765 kèm phí, có thể nộp từ ngày 10/5/2016. Nếu vậy bạn phải:

 • Nộp đơn trước 8/8/2016
 • Nộp mẫu I-765 trong vòng 60 ngày từ ngày DSO giới thiệu.
 • Khi nộp mẫu I-765, giấy phép làm việc của bạn phải còn hạn ít nhất là 150 ngày
 • Nộp kèm  mẫu I-20, có xác nhận của DSO của bạn (cũng nộp từ 10/5/2016)
 • Và chứng minh rằng bạn, DSO của bạn, và công ty tuyển dụng bạn, đều hội đủ điều kiện để có thể xin gia hạn STEM OPT 24 tháng , bao gồm việc nộp kèm Kế hoạch Huấn luyện Sinh viên của nhà tuyển dụng. 

Đã nộp đơn xin gia hạn STEM OPT 17 tháng và đang chờ kết quả

Bạn không rút đơn này

Nếu đơn của bạn vẫn treo vào ngày 10/5/2016, USCIS sẽ gửi cho bạn một bằng chứng (RFE) để cho phép bạn để chứng minh rằng bạn có đủ điều kiện cho một sự gia hạn STEM OPT 24 tháng.

Sau đó bạn phải nộp mẫu I-20 có xác nhận từ ngay 10/5/2016 trên đó thể hiện rằng DSO của bạn giới thiệu bạn để được gia hạn STEM OPT 24 tháng, và rằng bạn, DSO, và công ty tuyển dụng bạn đều hội đủ điều kiện để có thể xin gia hạn STEM OPT 24 tháng. 

Bạn sẽ không cần phải mất phí nộp mẫu I-765 nữa.

Bạn là sinh viên STEM nhưng chưa được gia hạn STEM OPT lần nào, và chưa từng nộp đơn xin gia hạn.

  Bạn phải nộp đơn     xin gia hạn

Giấy tờ cần nộp:

 • Mẫu I-765
 • Mẫu I-20, có xác nhận của DSO của bạn trong vòng 60 ngày, và được xác nhận từ ngày 10/5/2016
 • Bản sao Bằng cấp của bạn
 • Tên công ty tuyển dụng bạn mà có được nêu trong hệ thống E-Verify
 • Mã số nhận diện của công ty tuyển dụng bạn trong hệ thống E-Verify  

Danh sách các khối ngành STEM có hiệu lực từ Ngày 10, tháng 05 năm 2016: Chi tiết tham khảo tại đây

EDULINE hỗ trợ xin học bổng từ 60-100% khối ngành STEM cho sinh viên Việt Nam.

 

EDULINE luôn đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập cho đến khi tham gia STEM OPT tại Mỹ Những thủ tục liên quan tới apply sẽ được văn phòng tại Mỹ của Eduline tư vấn miễn phí.

 

EDULINE cam kết dịch vụ tận tình đặc biệt đối với những sinh viên du học Mỹ đã lựa chọn chúng tôi là nơi gửi gắm niềm tin. Vì vậy, hãy để chúng tôi chắp cánh ước mơ du học cho bạn.

 

Ban biên tập

Eduline Scholarship Hunters