DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ SAU TỐT NGHIỆP TẠI CANADA 2018 - 2020

Ngày 24/11 vừa qua, Chính phủ Canada và bang Ontario đã thông báo một thỏa thuận mới được ký kết nhằm nỗ lực tăng cường tuyển dụng lao động nhập cư và đào tạo để đáp ứng các yêu cầu nghề nghiệp cần thiết của bang.

Hiệp định các vấn đề về Di trú Canada-Ontario (Canada-Ontario Immigration Agreement -COIA) tăng cường khả năng của Ontario hợp tác với chính phủ liên bang để thu hút những người mới có tay nghề, những người sẽ có lợi cho nền kinh tế chung và đóng góp vào sự thịnh vượng trong tương lai của Canada

COIA bao gồm khoản tài trợ lên đến 91 triệu Đô la cho các chương trình đào tạo trong suốt ba năm tới để giúp nguồn lao động nhập cư mới nâng cao kỹ năng của họ đáp ứng được các tiêu chuẩn nghề nghiệp của Ontario.

Bộ trưởng Bộ Nhập cư Ontario- Ahmed Hussen khẳng định: “Ontario là điểm đến hàng đầu cho những cư dân thường trú mới định cư tại Canada mỗi năm, thường là hơn 100.000 người mới nhập cư. “Đây là thời điểm đúng đắn để đưa ra một thỏa thuận mới để Canada và Ontario bắt tay  cùng nhau hướng tới những mục đích chung.”

Ông Hussen còn cho biết thêm rằng thỏa thuận mới sẽ góp phần xây dựng vào các mục tiêu đầy tham vọng đặt ra trong kế hoạch dài hạn về các vấn đề lưu trú và nhập cư của Canada.Theo kế hoạch và dưới sự thúc đẩy của thỏa thuận mới này thì trong 3 năm từ 2018-2020 Canada sẽ chào đón thêm khoảng một triệu người lưu trú vĩnh viễn mới.

Bài viết được sưu tầm bởi Eduline