CHÚC MỪNG EM HỒ THỊ TRANG ĐẠT VISA DU HỌC HÀN QUỐC KỲ THÁNG 3 NĂM 2017

Hồ Thị Trang

Ngày sinh: 10-01-1998

Quên quán: Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Tốt nghiệp trường THPT Nghi Xuân, Hà Tĩnh năm 2016

Đạt học bổng 100% học phí tiếng Hàn kỳ tháng 3 năm 2017 của trường đại học Ulsan Hàn Quốc

Eduline chúc em sức khỏe, và luôn thành công trên con đường phía trước